2017 betekent 50 jaar dat de Palestijnen onder Israëlische militaire bezetting leven.

50 jaar dat kinderen opgroeien gescheiden van hun school door de vele checkpoints.

50 jaar dat families trachten te over/leven in een kwakkelende economie en slachtoffer zijn van vele beperkingen.

50 jaar dat olijfbomen uitgerukt worden, dat economische diefstal wordt gepleegd en aanplantingen worden vernietigd.

50 jaar dat kolonisten en Israëlisch leger Palestijnen dagelijks met geweld bestoken.

50 jaar dat de Palestijnse bevolking droomt van vrijheid…..50 jaar dat zij sterft onder de bezetting.

50 jaar bezetting en kolonisatie

70 jaar onteigening.

100 jaar onrecht.

In 2017 leven Palestijnen nog elke dag onder de gewelddadige Israëlische bezetting. Minder spectaculair en minder zichtbaar, maar ingrijpender dan de openlijk gewapende conflicten omdat deze bezetting de langste en de wreedste is van onze recent geschiedenis.

Leven onder de bezetting betekent:

Voortdurend leven met de schaduw van een soldaat in je rug.

Het Israëlische leger is alom aanwezig in bezet Palestina: achter betonblokken, in uitkijktorens langs de weg, tijdens nachtelijke raids in gezinswoningen, als toeschouwer bij de geweldplegingen van de kolonisten. Het leger is permanent aanwezig met een hele rits misbruiken (psychische onderdrukking, arbitraire administratieve detentie, opsluiting van kinderen en adolescenten, martelingen), die het welzijn van generaties Palestijnen hypothekeren. Vandaag heeft 40% van de Palestijnse mannen minstens één keer in de gevangenis  gezeten.

Opgesloten leven fysiek en psychologisch.

Leven te midden van honderden permanente en/of mobiele check points, omsingeld zijn door een 9 meter hoge muur, …., doodlopende wegen, wegen enkel voorbehouden aan de kolonisten, de vele obstakels die ernstige beperkingen betekenen voor de verplaatsingsmogelijkheden van de Palestijnen en hun goederenverkeer.

Dat in bezet Palestina de noties van tijd en afstand irrationeel zijn: je job, studies, familiale en sociale contacten zijn afhankelijk van de houding van het leger en de kolonisten. De schaduw van deze bezetting verlamt de economie en de werking van de openbare  diensten.

De Gazastrook is een openluchtgevangenis, een kooi die regelmatig wordt gebombardeerd door Israël. Door de 10 jarige blokkade ligt het werkloosheidscijfer boven de 40% en is 80% van de bevolking afhankelijk van internationale hulp.

Je middelen van bestaan zien verdwijnen, je identiteit zien weggeveegd worden.

Het is zien hoe de bezetter je gewassen uitrukt of verbrandt, je water steelt, is je eeuwenoude cultuur zien vernietigen. Continu slachtoffer zijn van psychisch geweld: zien hoe je huis wordt verwoest, pesterijen van de kolonisten ondergaan, in Oost-Jeruzalem uit je huis worden gezet dat dan ingenomen wordt door kolonisten, brutaal vernederd worden t.a.v. je hele familie. Zovele angsten en diepe trauma’s, Vivre sous occupation israélienne, c’est vivre la frustration et la colère. De onmacht op elk moment. En wanneer het gebrek aan vrijheid de toekomst hypothekeert vernietigd zij zowel lichaam als geest.

Leven in de schaduw van de kolonisatie, het kleine broertje van de bezetting.

Israël beslist vanaf 1967 een actieve politiek van kolonisatie te voeren door Israëlische burgers te huisvesten in bezette gebieden. De schaduw van deze kolonisatie deint uit over alle bezette gebieden in Palestina: in 2016 telde men 600 000 Israëlische kolonisten waarvan 200 000 in Oost-Jeruzalem en 400 000 in Cisjordanië, de Westbank.

Sinds 1967 beschouwt de staat Israël de annexatie van Oost-Jeruzalem als een voldongen feit en legt hij maatregelen op om de demografische eigenschappen alsook het statuut van de stad te wijzigen. In Jeruzalem alsook in de bezette gebieden belaagt de kolonisatie de aanwezigheid van de Palestijnen.

Naast het immorele aspect van de kolonisatie wordt de illegaliteit van deze bezetting beklemtoond door een resem teksten uit de internationale wetgeving, onlangs nog aangevuld met Resolutie 2334 van de Veiligheidsraad van de VN.

50 jaar illegale, immorele en ongestrafte bezetting!

Meer dan de opsomming van de afschuwelijke gevolgen van de bezetting is het vooral het niet respecteren van het internationaal recht dat ons aanzet om onze verontwaardiging uit te schreeuwen. Al 70 jaar wordt deze bezetting en kolonisatie door het internationaal recht veroordeeld: 4e Conventie van Genève, ontelbare resoluties van de VN, advies van het Internationale Gerechtshof, Europese resoluties. Dit alles lijkt weinig druk uit te oefenen op Israël, integendeel, Israël kan ongestraft zijn apartheidspolitiek blijven voeren. Elke vorm van weerstand, ook vreedzame, ontaardt in geweldplegingen, achtervolgingen en vernietigingen uitgevoerd door de Israëlische autoriteit en de kolonisten.

De diplomatie van de Europese Unie en zijn lidstaten heeft nooit tot concrete maatregelen geleid die een eind zouden stellen aan de politieke, etnische zuivering in Palestina, noch aan het in bezit nemen van Palestijns grondgebied.

Deze onrechtvaardigheid schaadt het Palestijnse volk en het is onze plicht meer bekendheid te geven aan de realiteit in Palestina en aan de problemen van de bevolking en de Belgische bevolking ertoe aan te zetten druk uit te oefenen op onze regering opdat die harde sancties tegen Israël treft zolang het Internationaal recht niet gerespecteerd wordt.

1967

Als gevolg van de ‘Zesdaagse oorlog’ veroverde Israël met geweld Cisjordanië (de Westbank), West-Jeruzalem, de Gazastrook en de Syrische Golanhoogte (Egyptisch Sinaïgebied werd in 1979 teruggegeven). Reeds 50 jaar bezet Israël het historische gebied Palestina en dit ondanks het feit, dat Resolutie 242 van de Veiligheidsraad van de VN de onmiddellijke teruggave eist. Tot op heden blijft deze resolutie onuitgevoerd!

Parallel met de militaire bezetting en de opgang van een wereldwijde dekolonisatie beslist Israël in 1967 een actieve politiek van kolonisatie te voeren door het huisvesten van Israëlische burgers in militair bezet gebied zonder rekening te houden met het Internationaal recht dat stelt dat ‘elke verbanning van de oorspronkelijke bewoner in bezet gebied door de bezetter, verboden is’.

Tegenover zoveel onrecht ten aanzien van het Palestijnse volk, waarvan de rechten sinds 70 jaar met de voeten worden getreden poogt onze campagne u te sensibiliseren, aan te zetten om druk uit te oefenen op onze regering om harde maatregelen te nemen tegen Israël zolang het de Internationale rechtspraak niet respecteert.

ONDERNEEM NU ACTIE: HEEFT U …

60 seconden

  • Ik teken de petitie
  • Ik deel de site

  • Ik vervang mijn profielfoto door mijn steunbetuiging aan het protest tegen deze onrechtvaardige bezetting

30 minuten

  • Lees over de Palestijnse kwestie

  • Schrijf een brief aan de bevoegde instanties. Vraag je nabije winkelier geen Israëlische goederen te verkopen.

2 uurtjes

  • Ik organiseer een vorming en nodig hier een spreker voor uit om over de situatie te komen vertellen.
  • Ik neem deel aan een conferentie of aan één van de acties die ik terugvind in de agenda.

1 week

En zelfs meer dan dat…

  • Ik wordt vrijwilliger bij Palestina Solidariteit
  • Ik wordt lid van een lokaal comité: contacteer secretariaat@palestinasolidariteit.be

De Palestijnse caravan

La caravane Palestine à Lasemo  !

6 juin

50 ans sous occupation.

La caravane Palestine au Mont des Arts

6-7 aout La caravane Palestine au festival Esperenzah !

Plus d’infos dans l’ Agenda

16-17 septembre

La caravane Palestine au festival Manifiesta !

Plus d’infos dans l’agenda

26-27 aout Fêtes des solidarités à Namur !

Stand, caravane, et plein d’autres surprises.

17 juin – Liège

La caravane s’arrête dans la citée Ardente  🙂

14 mai – Fêtes des partenaires à Tournai

21 mai  – Change le monde

La caravane s’arrête en province du luxembourg. Rendez-vous le samedi 19 mai à chasse  -Pierre

« Welkom, bezoek zeker Palestina zolang dat nog kan »
Dit jaar reist « de Palestina caravan » doorheen België naar verschillende festivals, op locale evenementen en in verschillende dorpen. Het is een middel om met vele mensen in contact te komen om uitleg te geven de situatie waarin de Palestijnen leven die reeds 50 jaar onder bezetting leven. Via de caravan wordt er gediscussieerd en gedebatteerd maar ook over oplossingen en mogelijkheden voor actie. »

Agenda

Lees meer

NEEN, de bezetting gaat niet enkel de Palestijnen zelf aan want Europa en België onderhouden mee die onrechtvaardige situatie. Zij baten er beiden bij dankzij de commerciële relaties, en de technologische uitwisselingen, en blijven de Israëlische regering steunen.

JA, het is mogelijk om daadwerkelijk via actie dingen te veranderen, maar enkel wanneer we met genoeg zijn om onze stem te laten horen. Aarzel niet, reageer nu!

Een campagne georganiseerd door :

association belgo palestinienne
sci
moc
upjb
solsoc
intal
palestina-solidariteit
pac

Avec le soutien de :

fwb

ons contacteren ?

Stuur een e-mail naar sign@stop-occupation.be / 154, rue des palais 1030 Schaerbeek / tél: +32 (0)2 223 07 56